Kirken

Stubbekøbing kirke

Købstadens store smukke kirke, bygget i middelalderen, er et besøg værd
 

Kirken blev opført efter det store vendiske angreb på Falster i 1158. Kirkebyggeriet menes påbegyndt i ca. 1160 og var muligvis viet til Sankt Anna i middelalderen.  Den er bygget i basilikaform med midterskib og to sideskibe. Desværre præget af en hård ombygning og istandsættelse i 1881.
 

Kirken er det eneste historiske bevis på byens middelalderlige storhed, og med sin beliggenhed på stubbens højeste sted, blev den et centralt samlingspunkt igennem historien. Under kirkens restaurering i 1882, fandt man rester af en tidligere mindre kirke under det nuværende gulv i kirkeskibet. Kulturlaget på torvet og omkring kirken er kun ca. 30 cm, hvilket passer med kirkeskibets gulv-niveau, der ligger to trin under pladsen foran hovedindgangen. Gulvet i skibet ligger stadig i 1100-tals niveau.
 

Midterskibet er fladloftet, mens sideskibene er hvælvede. Tårnet og nordkapellerne er opført i sengotisk tid af munkesten, antagelig i anden halvdel af 1400-tallet. Skibets nordkapel anses for et fornemt eksempel på tidens byggekunst, det er opført af munkesten med bælter af kridtsten. Tårnets overdel er blevet ombygget flere gange.  


 

I slutningen af 1800-tallet var kirken så forfalden, at man overvejede at nedrive den, men i 1881 besluttede man at lade den hoved-restaurere ved H. B. Storck og V. Ahlmann.

Ved restaureringen fandt man en del kalkmalerier. Nogle af de afdækkede kalkmalerier blev flyttet til den nuværende position og kraftigt opmalede. 

I korets hvælv fandt man enkle dekorationer fra 1300-tallet.

Kirken blev genrestaureret i 1990-95.