Bymøder


Bymøder 

- hvorfor og hvordan?

 

Som et led i udviklingen at en større identitet og fællesskab i Stubbekøbing og omegn, vil Liv i Stubbekøbing i de kommende år tage initiativ til en række bymøder.

 

Udgave 12. maj 2015:

 

Formål med bymøderne

1. At bringe mennesker i området tættere sammen gennem samtale og nærvær 

2. At skabe forståelse og fællesskab på tværs af generationer og grupperinger 3. At inddrage folkeskolen som en naturlig del af livet i området

4. At skabe møder mellem eksisterende foreninger, så de kan bruge hinandens styrker

5. At drøfte forskellige aktuelle temaer, der understøtter igangværende eller kommende aktiviteter, så der skabes motivation omkring dem.

 

Bymøderne afholdes efter behov og bekendtgøres på hjemmesiden, facebook, dagspressen, mv. Nogle af bymøderne skal arrangeres af LIS, mens andre med fordel kan ske ved samarbejde med andre. En del af de ovenstående temaer vil også kunne komme ind under områdefornyelsens pulje til identitet og fællesskab.

 

Eksempler på steder eller temaer til bymøder:

Offentlige lokaler som f.eks. biblioteket, hvor Liv i Stubbekøbing kan invitere til en aktuel dagsorden

På folkeskolen, hvor de inviterer byen indenfor til arrangementer

På institutioner som plejehjem og børnehave, hvor de inddrages i området udvikling

I foreninger og klubber, hvor vi kan være med til at danne bro mellem deres arbejde og områdets samlede udvikling

 

Temaer kunne f.eks. være:

a)  Velkomst til nye tilflyttere

b) Et foreningsmarked i hallen, hvor alle foreninger udstiller deres aktiviteter, og hvor der arrangeres et ”foreningernes møde”. Dette møde er dels for at de kan lære hinanden at kende, og for at de kan opleve, at de kan være under LIS’s paraply i forhold til et fælles talerør for området.

Efter ”foreningernes møde” skal der være offentlig adgang, så der kan komme nye deltagere/medlemmer til de mange foreninger.

c) Emner fra områdefornyelsen, som vi gerne vil drøfte for at finde en fælles løsning d) Forskellige praktiske forhold, som vi ønsker udført i området