Skelet Skt. Jørgensgård


Marie Grubbe

Stampen

Ledingshavn

Skelet Skt. Jørgensgård


OBS !
Klik også her ovenfor
-så kan du læse om historiske steder i og omkring Stubbekøbing.


Skt. Jørgensgården ved Stubbekøbing 

har været spedalskhedshospital for hele Falster 

I 1994 skulle parkeringspladsen ved Stubbekøbing Hallen asfalteres. Kommunens mandskab stødte på en ukendt stenlægning af store kampesten og flere skeletgrave. 

Det daværende Falsters Minde (nuværende Museum Lolland-Falster) foretog derfor en nødudgravning af de beskadigede grave fra middelalderen., samt undersøgte dele af et fundament til et kapel.

 

Udgravningen

Mod nord var det undersøgte område afgrænset af nedgravning til fjernvarmeledning langs med Gl. Landevej. Mod vest af Stubbekøbing Hallen. Mod syd af stadion. 

Mod øst danner en lille lavning i terrænet, med et nu rørlagt vandløb, en naturlig topografisk afgrænsning. Skeletterne i de østligst liggende grave er ikke undersøgte, men ligger bevaret under den nuværende parkeringsplads.

 

Skeletterne

I alt hjemtoges skeletmateriale fra 60 individer. Alene parkeringspladsens område skønnes at have rummet mindst 100 begravelser. Før skeletetterne blev taget op, blev eksempler på de deforme knogler og hele skelettet fotograferet og beskrevet. Et enkelt skelet blev tegnet på stedet. 

 

Kapellet

Kapellet har været funderet på en stensyld. En del af fundamentet er i dag bevaret under parkeringspladsen ved Stubbekøbing Hallen. Bygningen er i dag markeret i asfalten. Kapellet er blevet revet ned senest i 1600-tallet. Det har tilsyneladende haft tegltag, og teglklinker på gulvet, mens murene har været af tegl med mørtel. Netop de tilsvarende materialer som det sengotiske Skt. Anna kapel ved Stubbekøbing Kirke er bygget af.

 


Efter den oprindelige nedbrydning og sløjfning af kapel og kirkegård i renæssancen, henlå området som landbrugsjord, indtil terrænet planeredes til det lokale populære forlystelsessted ”Casino” i begyndelsen af 1900-tallet. 

 


Kirkegården og kapellet er fra en kulturhistorisk vinkel tolket som Stubbekøbings Sankt Jørgensgård på baggrund af de  deforme skeletter og kirkegårdens beliggenhed. 

Skt. Jørgens-gården anlagdes ved byernes indfaldsveje, gerne i nærheden af vandløb