Mediepolitik

Mediepolitik

 

Liv i Stubbekøbing har udarbejdet en mediepolitik, så rammer og vilkår er kendt for alle, der ønsker at bruge Liv i Stubbekøbing som en mediekanal. Liv i Stubbekøbing er en paraply organisation, der er talerør for fælles interesser for borgere, foreninger og virksomheder, og derfor er disse 3 målgrupper nævnt i mediepolitikken.

Mediepolitik for Liv i Stubbekøbing

Stubbekøbing den 5. januar 2017Borgere:        

Når der er borgere, der henvender sig med et initiativ, der er til fælles gavn som f.eks. en fælles vandretur, vil vi gerne videreformidle anliggendet på mail, facebook, og på hjemmesiden. 

Hvis henvendelsen er af personlig karakter eller der er en personlig vinding ved anliggendet, vil vi ikke videreformidle. Derfor formidler vi f.eks. ikke private loppemarkeder, mv. 

Redaktørerne af Facebook, mail og hjemmeside har kompetence til at vurdere og beslutte omkring de enkelte henvendelser.

 

Foreninger: 
Alle foreninger i området kan få deres kontaktoplysninger på hjemmesiden, og et link til deres egen eventuelle hjemmeside.

 

Når det er foreninger, der henvender sig, vil vi gerne videreformidle anliggendet.  Eneste undtagelse er, hvis foreningens arrangement modarbejder formålet med Liv i Stubbekøbing.

 

Redaktørerne af Facebook, mail og hjemmeside har kompetence til at vurdere og beslutte omkring de enkelte henvendelser.


Virksomheder:  
Vi tilbyder, at alle virksomheder kan få deres virksomhed repræsenteret på hjemmesiden. Det koster et gebyr at være med. Pengene vil gå til, at vi kan holde hjemmesiden opdateret ved professionel hjælp. Vi beder derfor om, at alle virksomheder vil lade sig registrere, og indsende de ønskede kontakt oplysninger.

 

Vi viderebringer ikke reklamer/tilbud fra de enkelte virksomheder. Tvivlstilfældene er der, hvor en virksomhed afholder et arrangement, der er af folkelig karakter, som f.eks. markedsdage på Torvet eller på havnen. Eller et arrangement sammen med en forening, hvor foreningen bliver tilgodeset med omtale eller økonomi, hvilket f.eks., kan ske i forbindelse med et juletræssalg.

 

På Facebook skriver vi om nyheder i Stubbekøbing, og nævner også gerne, hvis der kommer en ny virksomhed i området.
Redaktørerne af Facebook, mail og hjemmeside har kompetence til at vurdere og beslutte omkring de enkelte henvendelser.