Anlæg

Parkanlæg

Gå en smuk tur på stier mellem høje, gamle bøgetræer og åbne plæner med udsigt til Grønsund
 

Anlægget har en unik beliggenhed i bakket terræn med skrænter lige ned til Guldborgsund.

På spadsereturen passerer man forskellige varierede områder, f.eks. et område med høje gamle bøgetræer, og et et andet med yngre træer i tæt bevoksning, hvor man her kan se og høre de mange små fugle som holder til her.


Flere stier fører hen til den store græsplæne med to små søer, den ene i hjerteform.. Plænen fører ned i niveau med stien ved Grønsund. Andre områder er højere beliggende, og også her kan man mellem træerne få et kik ned til  vandet.
 

I anlægget findes en legeplads til børn, i materialer bygget med repekt for naturen omkring. Der er fornyligt opført en rekonstruktion af den gamle pavillion fra starten af anlæggets opførelse. 
Ved græsplænen foran pavillionen er anlagt en lille udsigtsplads med bænke. Herfra kan man nyde solnedgangen ud over Grønsund mod Farøbroen. 


Og herfra gå en tur ned til vandet ad en af de to svungne trapper som fører ned til dosseringen. I alle årstider er det en fornøjelse at gå tur i det gamle anlæg.


Historisk: I 1882 fik to velhavende købmænd i Stubbekøbing, Wulff og Boas, den gode idé at forskønnne deres by med et lystanlæg. Der blev indsamlet penge fra borgere og fra kommunen. I 1800-tallet gik postvejen over Gåbense til København, i forlængelse af  Vestergade. Nord for denne vej, dengang kaldt Alslevvej, lå et stort stykke jord ned mod Guldborgsund. Det var her det hele startede. Jordstykket blev købt i 1888, og der blev nedsat en bestyrelse, som valgte lærer Andersen til at udarbejde tegninger og indkøbe træer og buske. Efter at gangene var blevet afstukket, blev der købt og plantet, ialt 14.000 små træer og buske.