Mødereferat april 2016:

Nyt om Guldborgsund Kommunes projekt 

”Områdefornyelse i Stubbekøbing” 

 

Fra Guldborgsund Kommune har vi nu fået den gode nyhed, at der er kommet tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til områdefornyelse i Stubbekøbing. Maria Engsig Østergård fra forvaltningen takker i den forbindelse de borgere og organisationer, som allerede har ydet deres bidrag i de indledende øvelser forud for den reservationsansøgning, som kommunen sendte til ministeriet.

 

Tilsagnet fra ministeriet skal behandles politisk i Guldborgsund Kommune før der sker mere. Det sker på et kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget og efterfølgende d. 12. juni på byrådets møde.

 

Da der i hele forløbet har været politisk opbakning til områdefornyelsen i Stubbekøbing er det formentlig kun en formalitet.

 

Herefter skal kommunen udarbejde et byfornyelsesprogram for gennemførelsen af områdefornyelsen i samarbejde med lokalområdets 

beboere og øvrige lokale aktører.

 

Der er i det indledende forløb nedsat følgende arbejdsgrupper:

Havnen og stien

De Centrale Gade- og Byrum

Identitet

De Unge

 

 

Disse arbejdsgrupper - som nogen af jer allerede har skrevet jer på - skal snart skal i arbejdstøjet. Det er selvfølgelig stadig muligt at komme med i en af grupperne og der er brug for, at rigtig mange i Stubbekøbing trækker i arbejdstøjet og bliver en del af byens bemanding på områdefornyelsen! Deltagelse i en arbejdsgruppe er en god og konstruktiv måde at søge indflydelse på, hvilke initiativer områdefornyelsen skal indeholde. Vi forventer at kommunen i løbet af programperioden, som koordinerende myndighed, vil gøre meget brug af disse grupper.

 

På Liv i Stubbekøbings generalforsamling d. 31. marts var der flere som spurgte, hvordan man kunne komme med i en af arbejdsgrupperne. Hvis du vil være med så skal du sende en mail til Maria (meste@guldborgsund.dk ), det er hende der er kommunens koordinator for områdefornyelsen.

 

----

 

Læs referater og andre oplysninger under de enkelte grupper på www.guldborgsund.dk/stubbekoebing

 

Læs program for områdefornyelsen her