Områdefornyelse i Stubbekøbing
 

Kommunen og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet finansierer frem til 2019 en områdefornyelse i Stubbekøbing.

Fokus for områdefornyelsen er at understøtte: Fællesskab, Sammenhæng og Udvikling.

Målet er så, at vi gennem vores arbejde kan sikre og fremme bosætning, turisme og erhvervsudvikling. Vigtigt er det, at vi er sammen, kommune og borgere, om at løfte denne opgave og sikre en god områdefornyelse i fællesskab.
Læs her:
 www.guldborgsund.dk/stubbekoebing

 

Pulje og tilskudsmuligheder:

Vær opmærksom på at det er muligt at søge penge til aktiviteter og mindre borgerdrevne projekter fra Puljen til partnerskaber og små hurtige succeser. En områdefornyelse kan igangsættes af kommuner med støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. I Guldborgsund Kommune er der gennem ønsket om en områdefornyelse i Stubbekøbing vist en politisk intention om af støtte op om udviklingen af Stubbekøbing by.
 

Vi er i færd med at...

Der er nedsat 4 arbejdsgrupper som hver især tager sig af geografiske områder, som vist nedenfor. Ideerne er mange, og nu arbejder grupperne for at konkretisere. Der er kommet positivt tilsagn fra Ministeriet for By, bolig og Landdistrikter. Det skal nu behandles i Kommunen d. 12. juni på byråds mødet. 

Læs mere om forslagene for hvert enkelt område nedenfor.

Byens identitet

Byens identitet

Høst - og Antikmarked

Skulptur

Folder

Hjemmeside

Læs og se mere, klik her

Fritidshavnen

En overordnet plan.

Et køkkenhus.

Et havnebassin.

En bro langs vandkanten.

Læs og se mere, klik her

 

Havneplads
Havnegade.
Pladsen ved Marinaen og IDA's færgeleje.
Udsigtstårn.
Læs og se mere, klik her

 

De unge
Stubbekøbing Fællesværk,
et værested for børn og unge.

Læs mere, klik her