x

Seneste nyt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
fra foreningen Stubbekøbing Rådhus

Stubbekøbing den 1.09.2021

Kære medlem af foreningen Stubbekøbing Rådhus

Da vores ordinære generalforsamling igen blev udskudt grundet Corona-pandemien varsler vi hermed indkaldelse til årets ”ekstraordinære” Generalforsamling 2021.

Den 27.9.2021, kl. 19.00 i Byrådssalen på Stubbekøbing Rådhus

I forbindelse med generalforsamlingen skal vi huske jer på, at indbetale medlemskontingentet for 2021.

Kontingentet kr. 100,- bedes indbetales på foreningens konto: i Arbejdernes Landsbank Reg. 5359, konto nr. 0245775.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkommende forslag.
  6. Nye tiltag på Rådhuset
  7. valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af to suppleanter.
  9. Valg af revisor
  10. Evt.

Med venlig Hilsen
Foreningen for Stubbekøbing Rådhus


Helen Bonde

Julehilsen
fra foreningen Stubbekøbing Rådhus

Stubbekøbing den 15.12.2020

Kære Medlem af Rådhusforeningen.

Året 2020 har jo desværre været et meget stille år, det gælder for hele foreningslivet i hele Danmark og for Stubbekøbing Rådhusforeningen i særdeleshed.

Vi startede så aktivt i 2019, med fællesmiddage, udstillinger, modeopvisning, koncerter, børnelopper osv. Men fra marts måned 2020, blev Rådhuset næsten lukket helt ned på grund af Corona-pandemien. Flere af vores planlagte udstillinger og arrangementer i samarbejde med Stubbekøbing Museum er desværre alle blevet aflyst – tvunget af omstændighederne.

Rådhuset har derfor levet et meget stille liv sammen med de foreninger der stadig gør brug af husets lokaler.

Generalforsamlingen i Stubbekøbing Rådhus, blev også udskudt og afholdt den 7/9.2020. De manglende aktiviteter kan mærkes på medlemstallet og det er bestyrelsens håb, at vi i det kommende år kan skabe grobund for en forøgelse af foreningen.

På Generalforsamlingen, var alle enige om at huset har en potentiale, men at vi også har nogle praktiske udfordringer Det er bl.a. vigtigt, at vi kan få afklaret retningslinjer for brug og administration af Rådhuset.

Vi har derfor planlagt et møde med kommunen i det nye år. Vi håber, at det kan finde sted lige så hurtigt som Covid19 tillader det.

Den nye Bestyrelsen for Stubbekøbing Rådhus består nu af Helen Bonde, formand, Anders Bondo næstformand, Kaj Nielsen sekretær, Anne-Mette Lysgaard kasserer, Lizzie Huss eventmanager, Sus Witt revisor, Anette Nielsen og Henrik Messerschmidt er suppleanter.

For at Rådhuset kan udvikle sig til et ”aktivt borgerhus” er det væsentligt at mange fortsat vil bakke op om Stubbekøbing Rådhusforeningen, således at vi også i det nye år kan opleve huset, som et aktivt, og levende centrum for borgerne i Stubbekøbing og omegnen.

Men heldigvis er der stadig, i skrivende stund, foreninger der holder aktiviteter og liv huset. Det drejer sig bl.a. om

Liv i Stubbekøbing. Ældre Sagen, Trilobitten, Idas venner, Strikkeklubben, Knipledamerne, Rotary, Stubbekøbing Museum samt Rådhusforeningen.

Men vi har stadig plads til flere, så kontakt bare formanden vedr. mulighederne for lokaler.

Bestyrelsen håber at få nogle unge børnefamilier og ny tilflyttere til at komme med gode ideer, om hvad vi også kan bruge lokalerne til, således at vi i det nye år og når vi har fået bugt med Coronavirussen, kan få vores smukke historiske Rådhus, til at fungere igen som et samlingssted for borgerne i byen.

Eksempler på ideer som venter på at blive taget op er bl.a. - Søndags- matiné med viser- & digte, Brætspille-aftener, Foredrag, Udstillinger, Koncerter, Qi Gong for almenvellet o.m.m.

Bestyrelsen ønsker jer alle en glædelig Jul og et godt Nytår og på gensyn i det nye år.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Rådhusforeningen.

Helen Bonde

 

NB. Pas godt på jer selv og hinanden

 

Stubbekøbing den 29.7.2020 

Kære medlem af foreningen Stubbekøbing Rådhus 

Da vores ordinære generalforsamling blev udskudt grundet Corona-pandemien varsler jeg hermed indkaldelse til årets ”ekstraordinære” Generalforsamling 2020.

Den 7/9, kl. 19.00 i Borgerstuen, på Stubbekøbing Rådhus 

I forbindelse med generalforsamlingen skal jeg huske jer på, at indbetale medlemskontingentet for 2020. 

Kontingentet kr. 100,- bedes indbetales på foreningens konto: i Arbejdernes Landsbank Reg. 5359, konto nr. 0245775. 

Dagsorden ifølge vedtægterne :
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkommende forslag.
6. Nye tiltag på Rådhuset
7. valg af bestyrelses medlemmer,
På valg er Simon Hampe, ønsker ikke genvalg Katrine v. A. Christiansen, ønsker ikke genvalg Henrik Messerschmidt, ønsker ikke genvalg Christina v. A. Christoffersen,
8. Valg af to suppleanter På valg er Anders Bondo, modtager genvalg En Vakant, ny valg
9. Valg af revisor På valg er Anne-Mette Breiting, modtager genvalg
10. Evt. 

Efter generalforsamlingen vil Rådhusforeningen være vært for en lille forfriskning og et spændende foredrag af forfatteren til bogen: “ Lolland og Falster på Mærkerne “ Bjarne Lund Madsen, har skrevet bogen, om den række frimærker og frankeringsmærker, der kan knyttes til Lolland og Falster.

Håber at se rigtig mange til vores Generalforsamling og efterfølgende foredrag.

Helen Bonde, formand

Husk: Rådhusforeningen er for fællesskabet. 

Rådhusforeningen er til for dig og mig. Rådhusforeningen er byens samlingssted.
Mød derfor op og bidrag til udvikling og trivsel af byens samlingssted på Torvet nr. 1. 

Stubbekøbing den 29.7.2020 

Kære medlem af foreningen Stubbekøbing Rådhus 

Da vores ordinære generalforsamling blev udskudt grundet Corona-pandemien varsler jeg hermed indkaldelse til årets ”ekstraordinære” Generalforsamling 2020.

Den 7/9, kl. 19.00 i Borgerstuen, på Stubbekøbing Rådhus 

I forbindelse med generalforsamlingen skal jeg huske jer på, at indbetale medlemskontingentet for 2020. 

Kontingentet kr. 100,- bedes indbetales på foreningens konto: i Arbejdernes Landsbank Reg. 5359, konto nr. 0245775. 

Dagsorden ifølge vedtægterne :
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkommende forslag.
6. Nye tiltag på Rådhuset
7. valg af bestyrelses medlemmer,
På valg er Simon Hampe, ønsker ikke genvalg Katrine v. A. Christiansen, ønsker ikke genvalg Henrik Messerschmidt, ønsker ikke genvalg Christina v. A. Christoffersen,
8. Valg af to suppleanter På valg er Anders Bondo, modtager genvalg En Vakant, ny valg
9. Valg af revisor På valg er Anne-Mette Breiting, modtager genvalg
10. Evt. 

Efter generalforsamlingen vil Rådhusforeningen være vært for en lille forfriskning og et spændende foredrag af forfatteren til bogen: “ Lolland og Falster på Mærkerne “ Bjarne Lund Madsen, har skrevet bogen, om den række frimærker og frankeringsmærker, der kan knyttes til Lolland og Falster.

Håber at se rigtig mange til vores Generalforsamling og efterfølgende foredrag.

Helen Bonde, formand

Husk: Rådhusforeningen er for fællesskabet. 

Rådhusforeningen er til for dig og mig. Rådhusforeningen er byens samlingssted.
Mød derfor op og bidrag til udvikling og trivsel af byens samlingssted på Torvet nr. 1. 

Sommerhilsen fra foreningen Stubbekøbing Rådhus

Stubbekøbing d. 29/7 2020
 

Kære Medlem af Rådhusforeningen. 

Nu hvor Corona-krisen er ved at klinge af, forsøger vi igen, at vende tilbage, til mere normale tilstande og åbner derfor Stubbekøbing Rådhus medio august. Huset har været lukket ned af Guldborgsund kommune, men huset er nu delvist lukket op igen. Huset vil hen over sommeren, stadig være præget af coronaens eftervirkninger og derfor har der ikke været mange aktiviteter at byde på, men vi kan mærke, at der er et stigende behov for igen at få afviklet møder og Generalforsamlinger, som blev aflyst og derfor ikke blev gennemført i foråret. Stubbekøbing Rådhusforening tager derfor igen, imod diverse bookinger, som det også fremgår af vores folder. Rådhusforeningen starter derfor op med en Generalforsamling den 7/9. 2020 hvor vi vil byde på en lille forfriskning og evt. et foredrag. Til oplysning kan vi fortælle om de forskellige foreninger. der er fast tilknyttet Rådhuset er: Liv i Stubbekøbing, Ældre sagen, Trilobitten, Rotary, Fællesværket, Strikke Damer, Kniple Damer, Foreningen Fitness, DFU, Idas Venner, Art Nordfalster, samt Guldborgsund Kommune. Vi har stadig plads til flere foreninger og andre lånere af huset. Huset egner sig godt til at rumme en bred vifte at forskellige kulturelle tilbud, så benyt jer bare, af at bruge vores fine Rådhus. 

Stubbekøbing Rådhus kan også rumme større forsamlinger og udstillinger. Husets lokaler kan rumme op til max 150 personer(ikke aktuelt p.t.). Vores udstillingslokale ligger i stueplan og er indrettet med lille et køkken, og en industriopvaskemaskine, Udstillingslokalet har fået sat spot-belysning op i hele rummet, hvilket giver et perfekt belysning til kunst udstillinger og andre udstillinger. Ved Foredrag i lokalet kan borgerstuen rumme ca. 150 personer. Der kan ligeledes afholdes forskellige markeder, koncerter. osv. i rådhusets lokaler.
 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Rådhusforeningen

Helen Bonde 

NB. Vi ønsker alle, en fortsat god sommerferie, og glæder os til at komme rigtigt i gang igen