foreningen stubbekøbing rådhus nyheder

Seneste nyt

Stubbekøbing den 29.7.2020 

Kære medlem af foreningen Stubbekøbing Rådhus 

Da vores ordinære generalforsamling blev udskudt grundet Corona-pandemien varsler jeg hermed indkaldelse til årets ”ekstraordinære” Generalforsamling 2020.

Den 7/9, kl. 19.00 i Borgerstuen, på Stubbekøbing Rådhus 

I forbindelse med generalforsamlingen skal jeg huske jer på, at indbetale medlemskontingentet for 2020. 

Kontingentet kr. 100,- bedes indbetales på foreningens konto: i Arbejdernes Landsbank Reg. 5359, konto nr. 0245775. 

Dagsorden ifølge vedtægterne :
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkommende forslag.
6. Nye tiltag på Rådhuset
7. valg af bestyrelses medlemmer,
På valg er Simon Hampe, ønsker ikke genvalg Katrine v. A. Christiansen, ønsker ikke genvalg Henrik Messerschmidt, ønsker ikke genvalg Christina v. A. Christoffersen,
8. Valg af to suppleanter På valg er Anders Bondo, modtager genvalg En Vakant, ny valg
9. Valg af revisor På valg er Anne-Mette Breiting, modtager genvalg
10. Evt. 

Efter generalforsamlingen vil Rådhusforeningen være vært for en lille forfriskning og et spændende foredrag af forfatteren til bogen: “ Lolland og Falster på Mærkerne “ Bjarne Lund Madsen, har skrevet bogen, om den række frimærker og frankeringsmærker, der kan knyttes til Lolland og Falster.

Håber at se rigtig mange til vores Generalforsamling og efterfølgende foredrag.

Helen Bonde, formand

Husk: Rådhusforeningen er for fællesskabet. 

Rådhusforeningen er til for dig og mig. Rådhusforeningen er byens samlingssted.
Mød derfor op og bidrag til udvikling og trivsel af byens samlingssted på Torvet nr. 1. 

Sommerhilsen fra foreningen Stubbekøbing Rådhus

Stubbekøbing d. 29/7 2020
 

Kære Medlem af Rådhusforeningen. 

Nu hvor Corona-krisen er ved at klinge af, forsøger vi igen, at vende tilbage, til mere normale tilstande og åbner derfor Stubbekøbing Rådhus medio august. Huset har været lukket ned af Guldborgsund kommune, men huset er nu delvist lukket op igen. Huset vil hen over sommeren, stadig være præget af coronaens eftervirkninger og derfor har der ikke været mange aktiviteter at byde på, men vi kan mærke, at der er et stigende behov for igen at få afviklet møder og Generalforsamlinger, som blev aflyst og derfor ikke blev gennemført i foråret. Stubbekøbing Rådhusforening tager derfor igen, imod diverse bookinger, som det også fremgår af vores folder. Rådhusforeningen starter derfor op med en Generalforsamling den 7/9. 2020 hvor vi vil byde på en lille forfriskning og evt. et foredrag. Til oplysning kan vi fortælle om de forskellige foreninger. der er fast tilknyttet Rådhuset er: Liv i Stubbekøbing, Ældre sagen, Trilobitten, Rotary, Fællesværket, Strikke Damer, Kniple Damer, Foreningen Fitness, DFU, Idas Venner, Art Nordfalster, samt Guldborgsund Kommune. Vi har stadig plads til flere foreninger og andre lånere af huset. Huset egner sig godt til at rumme en bred vifte at forskellige kulturelle tilbud, så benyt jer bare, af at bruge vores fine Rådhus. 

Stubbekøbing Rådhus kan også rumme større forsamlinger og udstillinger. Husets lokaler kan rumme op til max 150 personer(ikke aktuelt p.t.). Vores udstillingslokale ligger i stueplan og er indrettet med lille et køkken, og en industriopvaskemaskine, Udstillingslokalet har fået sat spot-belysning op i hele rummet, hvilket giver et perfekt belysning til kunst udstillinger og andre udstillinger. Ved Foredrag i lokalet kan borgerstuen rumme ca. 150 personer. Der kan ligeledes afholdes forskellige markeder, koncerter. osv. i rådhusets lokaler.
 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Rådhusforeningen

Helen Bonde 

NB. Vi ønsker alle, en fortsat god sommerferie, og glæder os til at komme rigtigt i gang igen