Nyhedsbrev julen 2020

Kære medlem af Liv i Stubbekøbing

          og kære venner af Liv i Stubbekøbing.

Ja, så lykkedes det endnu en gang at få pyntet Stubbekøbing smukt op til Julen 2020.

Endnu en gang har vi set eksempler på, at når flere trækker på samme hammel, så er intet umuligt. Fællesskabet i Stubbekøbing kan noget særligt og det kan vi være stolte af!

Liv og Job har sørget for pynten i gaderne, Stubbekøbing Boldklub har hængt lys op, Erhvervsforeningen har skaffet det smukke træ på torvet og desværre er vi ”LIV”, som så mange andre, ramt af covid19`s begrænsninger og derfor er alt for mange gode juleinitiativer desværre blevet aflyst. ØV – øv !

Covid19 er også skyld i, at indholdet i årets Julebrev er en kombination af nyhedsbrev og julehilsen.

Heldigvis har det været muligt for bestyrelsen at fastholde ”åbent kontor”-dage og vi har haft møder jævnligt. Tak til alle jer der henvender sig med forslag og engagement. Nedenstående er nedslag i nogle af de emner, vi har haft på dagsordenen siden sidst.

 • Områdefornyelsen har skabt mange gode og spændende projekter til efterfølgende glæde for vort lille samfund. Men udgangen af 2020 er det nu slut og derfor vil vi gerne sige tak til alle som bidrog i processen. Vi kan bl.a. glæde os over de mange initiativer på ”Havneområdet” og ”100m-bænken” i ”Anlægget”, der leder ned til en helt ny ”Badebro”, der erstatter den ”gamle” nye badebro, der desværre havde så mange gennemgribende fejl og mangler, at den måtte tages ned. Området foran og bag ”Hallen” fremstår nu lyst og åbent. Der er pt planer om at placere motions-/aktivitetsredskaber på området. Guldborgsund kommune arbejder på løsninger i forhold til vådområdet ved 100m-bænken, der ser lidt trist ud, når der ikke er vand i lavningen. Ydermere arbejdes der på at fremhæve silhuetbillederne på hallen med lys af en eller anden art. ”Rådhuset” som Borgerhus og de fine fornyede bænke i Vestergade. Ja meget mere kunne nævnes for der er virkeligt sket meget i forbindelse med Områdefornyelsen til glæde for alle vi borgere. 

  Du kan evt. læse mere her:
  www.guldborgsund.dk/stubbekoebing

  De konkrete planer for en officiel afslutning kan desværre ikke gennemføres p.g.a. Covid 19.
   
 • Generalforsamlingen i marts måtte udsættes, men vi afholdt 1.9. en stemningsfuld generalforsamling efter alle corona-retningslinjernes forskrifter blandt andet med deltagelse af medlem af byrådet. Bestyrelsen fik meget ros for de mange ting og initiativer, der havde været sat gang i, men der blev også et ønske om at få tiltagene mere synliggjort.
   
 • Bestyrelsen fortsætter uændret. Læs referatet her: www.stubbekoebing.dk/referater

  Efter generalforsamlingen fortalte Abelone Glahn om at være tilflytter til området. Det var et fremragende foredrag, der fremkaldte nogle rigtig fine refleksioner hos tilhørerne.

   
 • Teaterforestillingen ”Tørskoet” som LIV inviterede jer medlemmer til - fik latteren frem hos de fremmødte, mundbind og håndsprit i stride strømme til trods. En fin aften som medlemmer af Liv i Stubbekøbing kunne deltage ganske gratis i.
   
 • www.stubbekoebing.dk/da er en side for os, der interesserer os for Stubbekøbing. Der kan vi følge med i det meste. Alle foreninger opfordres derfor til at bruge siden og kalenderen, der opdateres ugentligt. Jo flere der bruger den, jo bedre. INFO-TV for jer der ofte går en tur i byen, vil det snart blive muligt at se aktuel info om byens arrangementer på skærm. Mere herom, når det kører, som det skal.
   
 • Vi glæder os til næste nyhedsbrev, hvor vi vil fortælle om vores planer for arbejdet i 2021.
   
 • Tak til alle jer foreninger som har vist positiv vilje til samarbejde også for det fremtidsrettede og

Sidst og ikke mindst:
Tak til alle jer medlemmer for opbakningen og samarbejdet i 2020

Vi ønsker med dette alle medlemmer og samarbejdsparter
en RIGTIG glædelig jul og et godt nytår


f. Bestyrelsen for LIV i Stubbekøbing
Anders Bondo, formand

 

Besøg fra Sakskøbing

Vores smukke havn

LIVs bestyrelse 2020