Rådhushusforeningen har ved deres generalforsamling den 5. oktober nedlagt sig selv.

Liv i Stubbekøbing siger tak for et godt samarbejde gennem årene.

Lovestorm flag
December 2021

Nyhedsbrev december 2021

 

 Kære medlem.

 2021 har været året, hvor vi som forening har været udfordret både på vores evner til at udvise tålmodighed, optimisme og troen på de positive udsigter for foreningens virke. Netop som det var begyndt at lysne - ja, så er der nye trusler i horisonten, men også nye muligheder. Intet er med og efter Covid19, som det engang var. Meget må tænkes på nye måder Foreningerne samlet i Anlægget. Mange aktiviteter har været udsat eller aflyst, men trods nedlukning i længere perioder, så ser vi tilbage på nogle begivenheder, som vi er glade for. Familiedagen i anlægget, hvor vi var begunstiget af det smukkeste vejr - hvilket jo er den halve succes – og hvor en meget stor del af byens foreninger deltog. Skøn dag for alle aldre i strålende solskin med stribevis af gratis aktiviteter, festlige indslag, kaffe, udstilling og masser af god musik fordelt over hele anlægget og Stadionparken. Dermed kunne vi på smukkeste vis fejre afslutningen på ”områdefornyelsen”. Halloween en ny tradition på Rådhuset Tak til alle jer, der kom og besøgte byens gamle rådhus til Halloween. Sikken aften! Byen var fuld af liv og hyggelige/uhyggelige mennesker. LIV havde givet rådhuset en ordentlig make-over for at sprede stemning, oplevelser og uhygge. Det virkede efter hensigten og så er det jo bare fantastisk at være en del af. Stubbekøbing kan noget særligt, når hele byen er ”med”. Årets generalforsamling Generalforsamlingen var godt besøgt og en veloplagt Kim Rahbek (ham fra Pomle Nakke Traktørsted, Hesnæs m.m.) inspirerede og fortalte levende om hans forretningsunivers, der er med til at skabe positiv opmærksomhed for vores hjørne af Falster. Der var god gang i snak og ideer efterfølgende. Præcis som der skal være sådan en aften. Læs referatet på www.stubbekoebing.dk Her i efteråret har LIV været involveret i fotogruppens udgivelse af en smuk bog ”Stubbekøbing før og nu”. Medlemmerne af LIVs bestyrelse er meget aktivt repræsenteret i et hav af forskellige foreninger og vi håber at det vil gavne LIVs formål og dermed Stubbekøbings udvikling. Det kommende år. Næste års projekter kommer I til at høre meget mere om. Følg godt med på vores hjemmeside. Vi har også med 2022 fået et nyt byråd og LIV vil arbejde på at få et godt og konstruktivt samarbejde med de nye byrådsmedlemmer. Stubbekøbing er heldigvis godt repræsenteret med flere forskellige partier. Spændende at se, hvad det fører med sig. Rådhusforeningen har fået ny formand og arbejder med en masse nye ideer. Facaderådet arbejder med nye tiltag. Under overfladen arbejdes der i mange foreninger med massevis af nyt. Det lover godt for fremtiden – jo, der er LIV i Stubbekøbing. Husk vi har ”åbent kontor” den første tirsdag hver måned. Tak for dit medlemskab af Liv i Stubbekøbing - i fællesskab kan vi skabe endnu mere LIV I STUBBEKØBING Du og din familie ønskes en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Bestyrelsen for LIV i Stubbekøbing.

Anders Bondo

Formand

 

 

Nyhedsbrev julen 2020

Kære medlem af Liv i Stubbekøbing

          og kære venner af Liv i Stubbekøbing.

Ja, så lykkedes det endnu en gang at få pyntet Stubbekøbing smukt op til Julen 2020.

Endnu en gang har vi set eksempler på, at når flere trækker på samme hammel, så er intet umuligt. Fællesskabet i Stubbekøbing kan noget særligt og det kan vi være stolte af!

Liv og Job har sørget for pynten i gaderne, Stubbekøbing Boldklub har hængt lys op, Erhvervsforeningen har skaffet det smukke træ på torvet og desværre er vi ”LIV”, som så mange andre, ramt af covid19`s begrænsninger og derfor er alt for mange gode juleinitiativer desværre blevet aflyst. ØV – øv !

Covid19 er også skyld i, at indholdet i årets Julebrev er en kombination af nyhedsbrev og julehilsen.

Heldigvis har det været muligt for bestyrelsen at fastholde ”åbent kontor”-dage og vi har haft møder jævnligt. Tak til alle jer der henvender sig med forslag og engagement. Nedenstående er nedslag i nogle af de emner, vi har haft på dagsordenen siden sidst.

 • Områdefornyelsen har skabt mange gode og spændende projekter til efterfølgende glæde for vort lille samfund. Men udgangen af 2020 er det nu slut og derfor vil vi gerne sige tak til alle som bidrog i processen. Vi kan bl.a. glæde os over de mange initiativer på ”Havneområdet” og ”100m-bænken” i ”Anlægget”, der leder ned til en helt ny ”Badebro”, der erstatter den ”gamle” nye badebro, der desværre havde så mange gennemgribende fejl og mangler, at den måtte tages ned. Området foran og bag ”Hallen” fremstår nu lyst og åbent. Der er pt planer om at placere motions-/aktivitetsredskaber på området. Guldborgsund kommune arbejder på løsninger i forhold til vådområdet ved 100m-bænken, der ser lidt trist ud, når der ikke er vand i lavningen. Ydermere arbejdes der på at fremhæve silhuetbillederne på hallen med lys af en eller anden art. ”Rådhuset” som Borgerhus og de fine fornyede bænke i Vestergade. Ja meget mere kunne nævnes for der er virkeligt sket meget i forbindelse med Områdefornyelsen til glæde for alle vi borgere. 

  Du kan evt. læse mere her:
  www.guldborgsund.dk/stubbekoebing

  De konkrete planer for en officiel afslutning kan desværre ikke gennemføres p.g.a. Covid 19.
   
 • Generalforsamlingen i marts måtte udsættes, men vi afholdt 1.9. en stemningsfuld generalforsamling efter alle corona-retningslinjernes forskrifter blandt andet med deltagelse af medlem af byrådet. Bestyrelsen fik meget ros for de mange ting og initiativer, der havde været sat gang i, men der blev også et ønske om at få tiltagene mere synliggjort.
   
 • Bestyrelsen fortsætter uændret. Læs referatet her: www.stubbekoebing.dk/referater

  Efter generalforsamlingen fortalte Abelone Glahn om at være tilflytter til området. Det var et fremragende foredrag, der fremkaldte nogle rigtig fine refleksioner hos tilhørerne.

   
 • Teaterforestillingen ”Tørskoet” som LIV inviterede jer medlemmer til - fik latteren frem hos de fremmødte, mundbind og håndsprit i stride strømme til trods. En fin aften som medlemmer af Liv i Stubbekøbing kunne deltage ganske gratis i.
   
 • www.stubbekoebing.dk/da er en side for os, der interesserer os for Stubbekøbing. Der kan vi følge med i det meste. Alle foreninger opfordres derfor til at bruge siden og kalenderen, der opdateres ugentligt. Jo flere der bruger den, jo bedre. INFO-TV for jer der ofte går en tur i byen, vil det snart blive muligt at se aktuel info om byens arrangementer på skærm. Mere herom, når det kører, som det skal.
   
 • Vi glæder os til næste nyhedsbrev, hvor vi vil fortælle om vores planer for arbejdet i 2021.
   
 • Tak til alle jer foreninger som har vist positiv vilje til samarbejde også for det fremtidsrettede og

Sidst og ikke mindst:
Tak til alle jer medlemmer for opbakningen og samarbejdet i 2020

Vi ønsker med dette alle medlemmer og samarbejdsparter
en RIGTIG glædelig jul og et godt nytår


f. Bestyrelsen for LIV i Stubbekøbing
Anders Bondo, formand

 

Besøg fra Sakskøbing

Vores smukke havn

LIVs bestyrelse 2020