Nyt fra bestyrelsen:
 

Stubbekøbing d.17.september 2017

Kære medlem af Liv I Stubbekøbing

 

Nu er vi i den første efterårsmåned og mon ikke vi alle havde håbet på en Indian Summer, men det er der desværre ikke meget der tyder på.

Lige nu skinner solen, men for 10 minutter siden regnede det med skomagerdrenge og tordnede.

Nye tiltag:

    I forbindelse med Guldborgsundkommunes informationsmøde for nye borgere, havde vi sørget for, at Stubbekøbings folder lå med i den mappe, de fik udleveret. Ligeledes lå der foldere på bordet fra Stubbekøbing Museet og fra Motorcykel Museet.

    Derudover har jeg på vegne af bestyrelsen søgt penge fra nogle midler, der er afsat til initiativer for nye borgere i Stubbekøbing området.

Onsdag d.22. november inviterer vi derfor alle der er flyttet til vores område i 2016 og 2017 til en velkomst middag, samtidig inviterer vi alle foreninger til at komme og præsenterer sig.

Det skulle gerne hjælpe vores foreninger til flere medlemmer og få vores nye medborgere til at blive boende.

    Hvis du kender en ny i Stubbekøbing området, så må du meget gerne fortælle dem om dette arrangement. Det bliver naturligvis også annonceret. Hvis de ønsker, at tilmelde sig med det samme, kan de ringe til mig på mobil: 24491680, eller sende mig en mail: annemarie.wesselhoff@gmail.com

    Som mange af jer sikkert har bemærket, er den smukke Pavillon i anlægget blevet renoveret. Det er den gruppe, der blev nedsat på vores bymøde, der har sørget for det.

Mange tak til alle jer der har deltaget.

   Som I sikkert alle har set, har vi nu mulighed for at få fibernet i Stubbekøbing. Det vil gøre det nemmere for de medborgere, der f.eks. ønsker at arbejde hjemmefra, hvilket mange pendlere vil have gavn af.

Der bliver afholdt endnu et informations møde: 
Tirsdag d.26.september kl. 19.00 i hallen.

 

Husk at gå ind på hjemmesiden www.stubbekoebing.dk og se hvad der sker i Stubbekøbing og har du et arrangement kan du også tilmelde det her.

   Har du et ønske om et emne vi bør behandle i LIV I STUBBEKØBING, er du velkommen til at kontakte mig. 

 

Mange efterårshilsner

Anne-Marie Wesselhoff 

Formand LIV I STUBBEKØBING

 

 

 

Kære Medlem af Liv i Stubbekøbing
Stubbekøbing d. 12.7.2017

Sommeren er over os med blæst regn og solskin præcis som den plejer.

Vi husker alle vore barndoms somre hvor solen altid skinnede vandet var lunt og dejligt og vi tilbragte hele ferien på stranden!

    Som mange af jer sikkert ved, afholdt vi et bymøde på biblioteket, det var vel besøgt. Der var ca. 50 deltagere.

    Det er én af de ting, vi meget gerne vil gentage lidt oftere. Måske har vi ikke så meget at sige, men det er jo også jeres møde, hvor I måske har nogle ideer til ting, vi skal tage op.

I øjeblikket arbejder vi på en ny folder, den gamle trænger til at der blive pustet lidt mere Liv i. Den er forhåbentlig klar til Høst – og Antikmarkedet d. 12. august.

    I Guldborsund kommune er der en afdeling, der arbejder med Borger og Branding – dem kontakter vi, da det har vist sig, at Stubbekøbing slet ikke er nævnt her. Hverken vores Motorcykel Museum, Stubbekøbing Museum, vores dejlige by, Færgen Ida eller vores fantastiske havn.

    Næste møde for bestyrelsen er onsdag d. 16.august, så hvis du har noget du synes vi bør behandle, er du velkommen til at skrive til: annemarie.wesselhoff@gmail.com 

    Hjælp os med, at holde vores by smuk.

 

Mange sommerhilsner

Anne-Marie Wesselhoff

Formand for Liv i Stubbekøbing
 

Kære medlem af Liv i Stubbekøbing
Stubbekøbing d. 24. april 2017

 

Efter en vel overstået generalforsamling, hvor Jørgen Sulkær trak sig som formand for at prioritere Motorcykelmuseet. Det vil tage meget af hans tid. Vi siger alle mange tak for din indsats som formand, men glæder os over, at du stadig sidder i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med:

Formand: Anne-Marie Wesselhoff

Næstformand: Bjarne Bel

Kasserer: Birgit Belling

Sekretær: Conni Nis-Hansen

Bestyrelsesmedlem Pia Bro Christensen

Bestyrelsesmedlem Jørgen Sulkær

Bestyrelsesmedlem Birgit Hansen

Suppleanter: Dorthe Holtse Jeppesen og Martin Christensen

 

Vi holdt vores første bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. april lige efter den ekstraordinære generalforsamling hvor vedtægtsændringen fra generalforsamlingen (se indkaldelse til GF) blev endelig vedtaget.

 

På bestyrelsesmødet planlagde vi, at holde et Bymøde/borgermøde

den 23.maj kl.19.00 på biblioteket.

Emnerne bliver:

-  Vedligehold og opsyn af pavillonen i anlægget

-  Behov for en ekstra badebro og udvidelse af faciliteter

-  Evt. etablering af en badeforening for, at fremme samarbejde med kommunen og områdefornyelsen.

-  Brugen af Rådhuset – herunder etablering af en bestyrelse for sikring af interessevaretagelse og koordinering med kommunen om mødelokaler, opbevaringsrum.

Hvilke lokaler disponerer kommunen over? hvilke lokaler kan borgerne benytte?
 

Vi håber meget, at I vil bakke op om mødet og glæder os til et forhåbentlig stort fremmøde og en god debat.

Så derfor sæt X i kalenderen den 23. maj og mød op.

 

Mange forårshilsner 

Anne-Marie Wesselhoff

Formand Liv I Stubbekøbing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære medlem af Liv i Stubbekøbing. 
Stubbekøbing d. 17. december 2016. 

 

Hen over efteråret har vi haft flere bestyrelsesmøder, hvor vi har drøftet forskellige ting, der er aktuelle for vores forening, derfor sender vi jer årets sidste nyhedsbrev. 

Som altid drøftede vi områdefornyelsen i Stubbekøbing, som er den aktivitet, der fylder mest i Stubbekøbing i disse år, og som beslaglægger mange kræfter hos en del frivillige. Vi vil gerne bakke op om områdefornyelsen så godt som vi kan, da vi alligevel ville arbejde med flere af de samme temaer, hvis der ikke havde været en områdefornyelse. 

I flere af områdefornyelsens grupper, er der plads til flere frivillige. Det gælder f.eks. i gruppen for Identitet og fællesskab og i gruppen, der arbejder med fritidsområdet i Anlægget. Sidst men ikke mindst, er der brug for én person, der vil hjælpe med at indsamle informationer til vores nye hjemmeside www.stubbekoebing.dk i samarbejde med redaktøren. 

Interesserede personer til de 3 ting kan henvende sig til undertegnede, og jeg vi videreformidle kontakten. 
 

Vi har igen drøftet fibernet til området. Vi får stadig næsten ikke respons til bestyrelsen på det, men vi følger med interesse den facebook gruppe, der er blevet etableret omkring det. På den kommende generalforsamling, vil vi tage punktet op. 

Halfesten i oktober var ikke så godt besøgt, som de 2 foregående år, så vi er i bestyrelsen tvivlende overfor, om det skal fortsætte, nu hvor der også er andre, der gerne vil arrangere fester og markeder i Stubbekøbing, hvilket vi jo kun kan glæde os over. En endelig beslutning er endnu ikke taget. 
 

Motorcykelmuseet er nu kommet et stort skridt videre mod at blive en selvejende institution. På den sidste generalforsamling i Liv i Stubbekøbing, fik vi grønt lys til, at måtte udpege et medlem til Motorcykelmuseets kommende bestyrelse. Bestyrelsen har udpeget undertegnede, som Liv i Stubbekøbings repræsentant i den nye bestyrelse. Efterfølgende har den nye bestyrelse konstitueret sig med undertegnede som formand for Motorcykelmuseet. 

Når jeg har valgt at sige ja til det valg, skyldes det, at jeg gerne vil være med til at udvikle Motorcykelmuseet i forhold til udviklingsplanen og i forhold til hele vores område. Museets samling er unik, og burde betyde meget mere for vores identitet og for handelslivet, hvilket jeg vil arbejde for. 

Motorcykelmuseet har i øvrigt 40 års jubilæum næste år, og det bør kunne føre til nogle fælles arrangementer i Stubbekøbing og til besøg af flere turister, hvilket et nedsat udvalg arbejder med. 
 

Vi har besluttet, at generalforsamlingen 2017 bliver d. 21. marts, så sæt gerne kryds i kalenderen den dag. Nærmere information og dagsorden udsendes senere i henhold til vedtægterne. Jeg har meddelt bestyrelsen, at jeg ikke magter at fortsætte som formand, når jeg har påtaget mig opgaven på Motorcykelmuseet. I bestyrelsen er vi ved at afklare, om der er en kandidat i bestyrelsen, eller om vi skal søge udenfor bestyrelsen. Har nogen af jer forsalg i den anledning, hører vi meget gerne om det. 
 

Så vil vi ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 

Med venlig hilsen 

Jørgen Sulkjær, formand 

formand@livistubbekoebing.dk 

tlf. 3073 5600