Nyt fra bestyrelsen:
 

 

Januar 2018
Kære medlemmer af Liv i Stubbekøbing.

Først vil jeg ønske Jer alle et dejligt og inspirerende Nyt År og mange tak for det gamle.

Siden det sidste Nyhedsbrev har der været en del aktiviteter i Liv i Stubbekøbing.

- Vi afholdt et valgmøde i Hallen med et meget fint fremmøde, faktisk var vi så mange, at der ikke kunne presses flere ind. De sidste måtte nærmest stå ude i gangen.

Det var et godt møde med stor spørgelyst og det er jo altid dejligt.

Det er også dejligt, at vi fik valgt tre ind fra vores område: Ole Bronne´, Peter Brink og Katrine Folmann. Så vi er repræsenteret i tre partier.

- Dernæst havde vi et Velkomstarrangement for nye borgere tilflyttet i 2016 og 2017. Jeg havde søgt midler hos Borger Branding, så derfor kunne vi byde på middag og give dem et par bøger om Lolland – Falster. Der Kom 30 personer så det var jo fint.

Det var også dejligt, at mange foreninger støttede op om arrangementet og kom og præsenterede sig, det gør det nemmere for tilflyttere at orienterer sig og forhåbentlig engagerer i et af de mange forskellige tilbud, Mælkebøtten, Lokalhistorisk, Billard klubben, Badminton klubben, Løbeklubben osv. Der var 12 foreninger og vores 2 museer.

- Så er der en dato som I skal huske:
Den 13. marts 2018 er der Generalforsamling I Liv i 
Stubbekøbing.

Mange Nytårshilsner

Anne-Marie Wesselhoff

 

Stubbekøbing 17. september 2017

Kære medlem af Liv I Stubbekøbing

Nu er vi i den første efterårsmåned og mon ikke vi alle havde håbet på en Indian Summer, men det er der desværre ikke meget der tyder på.

Lige nu skinner solen, men for 10 minutter siden regnede det med skomagerdrenge og tordnede.

Nye tiltag:

    I forbindelse med Guldborgsundkommunes informationsmøde for nye borgere, havde vi sørget for, at Stubbekøbings folder lå med i den mappe, de fik udleveret. Ligeledes lå der foldere på bordet fra Stubbekøbing Museet og fra Motorcykel Museet.

    Derudover har jeg på vegne af bestyrelsen søgt penge fra nogle midler, der er afsat til initiativer for nye borgere i Stubbekøbing området.

Onsdag d.22. november inviterer vi derfor alle der er flyttet til vores område i 2016 og 2017 til en velkomst middag, samtidig inviterer vi alle foreninger til at komme og præsenterer sig.

Det skulle gerne hjælpe vores foreninger til flere medlemmer og få vores nye medborgere til at blive boende.

    Hvis du kender en ny i Stubbekøbing området, så må du meget gerne fortælle dem om dette arrangement. Det bliver naturligvis også annonceret. Hvis de ønsker, at tilmelde sig med det samme, kan de ringe til mig på mobil: 24491680, eller sende mig en mail: annemarie.wesselhoff@gmail.com

    Som mange af jer sikkert har bemærket, er den smukke Pavillon i anlægget blevet renoveret. Det er den gruppe, der blev nedsat på vores bymøde, der har sørget for det.

Mange tak til alle jer der har deltaget.

   Som I sikkert alle har set, har vi nu mulighed for at få fibernet i Stubbekøbing. Det vil gøre det nemmere for de medborgere, der f.eks. ønsker at arbejde hjemmefra, hvilket mange pendlere vil have gavn af.

Der bliver afholdt endnu et informations møde: 
Tirsdag d.26.september kl. 19.00 i hallen.

 

Husk at gå ind på hjemmesiden www.stubbekoebing.dk og se hvad der sker i Stubbekøbing og har du et arrangement kan du også tilmelde det her.

   Har du et ønske om et emne vi bør behandle i LIV I STUBBEKØBING, er du velkommen til at kontakte mig. 

 

Mange efterårshilsner

Anne-Marie Wesselhoff 

Formand LIV I STUBBEKØBING

 

 

Stubbekøbing 12. juli 2017

Kære Medlem af Liv i Stubbekøbing
Sommeren er over os med blæst regn og solskin præcis som den plejer.

Vi husker alle vore barndoms somre hvor solen altid skinnede vandet var lunt og dejligt og vi tilbragte hele ferien på stranden!

    Som mange af jer sikkert ved, afholdt vi et bymøde på biblioteket, det var vel besøgt. Der var ca. 50 deltagere.

    Det er én af de ting, vi meget gerne vil gentage lidt oftere. Måske har vi ikke så meget at sige, men det er jo også jeres møde, hvor I måske har nogle ideer til ting, vi skal tage op.

I øjeblikket arbejder vi på en ny folder, den gamle trænger til at der blive pustet lidt mere Liv i. Den er forhåbentlig klar til Høst – og Antikmarkedet d. 12. august.

    I Guldborsund kommune er der en afdeling, der arbejder med Borger og Branding – dem kontakter vi, da det har vist sig, at Stubbekøbing slet ikke er nævnt her. Hverken vores Motorcykel Museum, Stubbekøbing Museum, vores dejlige by, Færgen Ida eller vores fantastiske havn.

    Næste møde for bestyrelsen er onsdag d. 16.august, så hvis du har noget du synes vi bør behandle, er du velkommen til at skrive til: annemarie.wesselhoff@gmail.com 

    Hjælp os med, at holde vores by smuk.

 

Mange sommerhilsner

Anne-Marie Wesselhoff

Formand for Liv i StubbekøbingStubbekøbing 24. april 2017

Efter en vel overstået generalforsamling, hvor Jørgen Sulkær trak sig som formand for at prioritere Motorcykelmuseet. Det vil tage meget af hans tid. Vi siger alle mange tak for din indsats som formand, men glæder os over, at du stadig sidder i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med:

Formand: Anne-Marie Wesselhoff

Næstformand: Bjarne Bel

Kasserer: Birgit Belling

Sekretær: Conni Nis-Hansen

Bestyrelsesmedlem Pia Bro Christensen

Bestyrelsesmedlem Jørgen Sulkær

Bestyrelsesmedlem Birgit Hansen

Suppleanter: Dorthe Holtse Jeppesen og Martin Christensen

 

Vi holdt vores første bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. april lige efter den ekstraordinære generalforsamling hvor vedtægtsændringen fra generalforsamlingen (se indkaldelse til GF) blev endelig vedtaget.

 

På bestyrelsesmødet planlagde vi, at holde et Bymøde/borgermøde 

den 23.maj kl.19.00 på biblioteket.

Emnerne bliver:

-  Vedligehold og opsyn af pavillonen i anlægget

-  Behov for en ekstra badebro og udvidelse af faciliteter

-  Evt. etablering af en badeforening for, at fremme samarbejde med kommunen og områdefornyelsen.

-  Brugen af Rådhuset – herunder etablering af en bestyrelse for sikring af interessevaretagelse og koordinering med kommunen om mødelokaler, opbevaringsrum.

Hvilke lokaler disponerer kommunen over? hvilke lokaler kan borgerne benytte?
 

Vi håber meget, at I vil bakke op om mødet og glæder os til et forhåbentlig stort fremmøde og en god debat.

Så derfor sæt X i kalenderen den 23. maj og mød op.

 

Mange forårshilsner 

Anne-Marie Wesselhoff

Formand Liv I Stubbekøbing