Datoer som er værd at huske:

6. januar møde vedr. bosætning på rådhuset kl. 19

7. januar åbent hus fra kl. 17.30-18.30

4. februar fælles planlægningsmøde, Årshjul for foreninger kl. 18-19

3. marts åbent hus fra kl. 17.30-18.30

7. april åbent hus fra kl. 17.30-18.30 og Generalforsamling kl. 19.00

Så kom den dejlige juletid

I år dog mere våd end hvid

Byen glad i julelys sig bader

Og vi er travle folk i byens gader

På foreningsmødet frem vi så

Tilsammen kan vi mere nå

I byen vil vi have fremtiden med

 

 

 

 

I fællesskab skabe en virkelighed

Se på stubbekoebing.dk

Der vil det vigtigste stå

Et ”glædelig jul” af os I nu får

Vi ønsker byen det bedste for næste år

(Anette)

Nyt fra bestyrelsen

Julen 2019

Kære medlem af Liv i Stubbekøbing

Julehilsener fra os alle i LIS’ bestyrelse 2019

Året er ved at slutte, og traditionen tro, kommer her nyt fra tiden siden sidste nyhedsbrev: 

• Liv i Stubbekøbings hjemmeside er under ændring og fornyelse – følg med på

http://www.stubbekoebing.dk/

• Vi har her i efteråret brugt en del energi på at udarbejde en ny folder for foreningen. Den kan nu bl.a. ses på rådhuset.

• Vi har holdt møde med Frederik Cordes, Guldborgsund Kommune vedr. ”Naturlandet Lolland – Falster” et storstilet tiltag og et projekt, der samler alle naturoplevelser i vores område. Se mere på http://www.naturlandet.dk/ eller direkte i app’en. Meld gerne tilbage, hvis der er oplevelser, I kender, men som ikke er med. 

• Liv i Stubbekøbing fungerer pt. som ”Tryghedsambassadør” for Stubbekøbing i tæt samarbejde med nærpolitiet. Vi har sidst deltaget i møde med politiet den 20.11.19 Se mere på hjemmesiden og henvend jer gerne, hvis I er interesserede i at deltage.

• LIS har deltaget i Guldborgsund Kommunes ”ildsjælemøder” bl.a. i Nyk.F. og Gedser. Vi er fortsat aktivt repræsenteret i Styregruppen for Byfornyelsen, i Fritidsgruppen, i Facaderådet og i Rådhusforeningen m.fl.

• Pr. 1 oktober åbnede vi fast kontor på rådhuset. Bestyrelsen kan derfor fast træffes den første tirsdag i måneden fra kl. 17.30 til 18.30. Ordningen har foreløbig været en succes. Vi har i træffetiden har haft besøg af mange forskellige borgere fra byen. Til åbningen den 1. okt. havde vi 30-35 gæster, der bl.a. sang med på Foreningssangen. 

• LIS har i den forgangne periode støttet op om forskellige arrangementer herunder MC museets åbning, Ro-klubbens Sct. Hans, fastelavnsfest i hallen, badminton-klubbens halfest og kirkens klaverindsamling.

• Foreningsmødet d. 23.11.19 havde stort fremmøde og opbakning, som vi glæder os til at følge op på. Dialogen var positiv og fremadrettet. Næste møde er under planlægning. Se dato herunder. 

.... fortsættes

Nyhedsbrev fortsat....

Her følger uddrag af formandens velkomsttale til foreningsmødet den 23.11.19:

Da jeg (AB) sidste år tiltrådte som formand for LIV, lovede jeg at indkalde til et fællesmøde for alle foreninger i Stubbekøbing og omegn. 

Det var selvfølgelig med det stille håb, at vi sammen kunne skabe lidt mere sammenhørighed og LIV i Stubbekøbing.

Vi er i dag samlet som repræsentanter fra 27 forskellige foreninger.

Dagens emne er: 

Hvordan kan vi bruge hinanden bedre – hvordan kan vi opnå en bedre synergi?

Det er vigtigt for mig at understrege, at dagen i dag skal være fremadrettet og ikke tilbageskuende. 

Ikke alt det med - at det har vi prøvet osv. – for måske var det regnvejr eller noget andet sidste gang vi prøvede.

Mange mennesker mener - at vi i disse år - befinder os i et paradigmeskifte – hvor mange ting som tidligere fungerede og blomstrede – nu har tendens til at visne og stille ebbe ud. 

Trenden er nu mere og mere at alt samler sig om: 

den enkelte person,  den enkelte familie,  den enkelte forening og den enkelte forretning 

– alle er – mere eller mindre - sig selv nok!

Men sådan behøver det ikke at være!!

………

(Læs velkomsttalen i sin helhed herunder)

Du, din familie og din klub ønskes en glædelig jul og lykkebringende nyt år.

 

Liv i Stubbekøbing

Anders Bondo

Formand