Indkaldelse til Generalforsamling

Tirsdag 12. marts 2019 kl. 19.00 på Rådhuset i Stubbekøbing

 

Dagsorden iflg. vedtægter

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Drøftelse af visioner

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

    Jørgen Sulkjær (modtager ikke genvalg)

    Anette Nielsen (modtager genvalg)

8. Valg af 2 suppleanter

    Dorthe Holtse Jeppesen (modtager genvalg)

    1 vakant (nyvalg)

9. Valg af revisor

    Lars Erdmann (modtager genvalg) og

    1 suppleant Hans Devantier (modtager genvalg)

10 Evt.

 

Med venlig hilsen

 

Anders Bondo

Formand

 

----------

 

Nyt fra bestyrelsen

 

 

Julen 2018
 

Kære medlemmer af Liv i Stubbekøbing

 

Den søde juletid er ved at være fortid, og et nytår står på spring og snart vil vi skrive 2019!

 

Men inden vi når så langt er det tiden, hvor mange evaluerer på eget liv men også på vort fælles LIV og de indsatser som vi fik gjort i 2018.

 

Så kære medlem - hermed følger et nyhedsbrev om nogle af de forskellige ting som Liv i Stubbekøbing har været involveret i hen over sommeren, efteråret og pt. har gang i.

 

DM i Landevejscykling

Mange husker sikkert DM i landevejscykling med start på Stubbekøbing havn d. 1.juli. Foreninger, handelsdrivende og private i byen var involverede i at gøre dagen til noget særligt, ikke mindst Liv I Stubbekøbing. Sol og blå himmel over havnen fyldt med mennesker. Landsdækkende TV. Liv og glade dage - herlig dag for byen. Tak til alle som bidrog til denne unikke oplevelse. En særlig tak til Rotary i Stubbekøbing som i samarbejde med Stubbekøbing Bageren, Havnens Marina og Stubbekøbing Vinhandel serverede morgenmad for de første 300 personer.

 

Busrute 736 protest lykkedes

Nogle lagde måske mærke til sedler i byens butikker i forbindelse med regionsrådets spareplaner på lokale busruter, heriblandt 736. Tak for alle tilbagemeldinger. Vi havde god kontakt til lokale politikere og redegjorde overfor dem og regionsrådet om, hvor vigtig ruten er for byen. Efterfølgende er ruten ikke blandt spareforslagene længere og man taler om at optimere køreplanen i forhold til togtiderne.

 

Planstrategi for Kommunens udvikling 2018 til 2030

Bestyrelsen for LIV har udarbejdet og afleveret et bidrag/indlæg til den nye strategiplan for kommunens udvikling 2018 – 2030.

 

Bigband Koncert i Anlægget

Det lykkedes at afholde Bigband koncert med Blue Rains 26 mandsorkester i dejligt sommervejr.

 

Sct. Hans Bål

Igen i år bidrog Liv til afholdelsen af Sct. Hans Bål med musik og servering i samarbejde med Roklubben.

 

 

 

.... fortsættes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev fortsat....

 

Nærpoliti og tryghedsambassadører

I et forsøg på at skabe større tryghed i lokalområdet har politiet ved M. A. Jensen opfordret LIV til at etablere en Ambassadørgruppe for et tættere samarbejde mellem borgere med lokalkendskab og politiet. Han efterlyser borgere, der vil være Tryghedsambassadører. Liv I Stubbekøbings bestyrelse støtter ideen og deltager foreløbig som kontaktled. Interesserede borgere kan henvende sig til Liv I Stubbekøbing eller direkte til Politiet ved M.A. Jensen der er Stubbekøbings lokale kontakt hos politiet.

 

Hjemmesiden

Gå ikke glip af www.stubbekoebing.dk Der kan man bl.a. orientere sig om aktuelle arrangementer og generelt følge med i, hvad der rør sig i byen. Vi håber, at vi i den kommende tid kan komme tættere på byens mange foreninger og dermed gøre hjemmesidens indhold endnu mere dækkende for byen. Vi vil i løbet af vinteren indbyde alle formænd for foreninger i Stubbekøbing og omegn til et fællesmøde – invitation følger senere !

 

Byfornyelsen

Bestyrelsen for Liv har i løbet af året været involveret i de fleste arbejdsgrupper under byfornyelsen og følgelig har der ikke været plads til ret mange nye initiativer fra vores side. Afslutninger er nær. En del af byfornyelsesprojekterne er nu afsluttet, andre er projekteret men ikke udført, som f.eks. renoveringen af badebroen. Fritidsgruppen arbejder på fuld styrke for etablering af et aktivitetsområde i forbindelse med anlægget og regner med at nå at blive færdig med projekteringen inden udgange af ’19. 

 

Havnegade og Havnepladsen blev indviet 1. maj i regn og blæst, men har lige siden dannet rammen om en smuk og et helt fantastisk havnemiljø i Stubbekøbing.

 

Badebroen er fuldt finasieret fra RealDania og Nordea Fonden

 

Fællesværket (de unge på Rådhuset) har renoveret lokaler og indrette sig. Vi følger også spændt initiativet fra ”Fællesværket” med ideen om Stubbekøbings Landsby-app.

 

Rådhuset. Vi har glædet os over og har deltaget i indvielsen af Stubbekøbing Rådhus som det nye Borgerhus, og opfordre alle foreninger til at gøre brug af dette fine samlingssted.

 

Fritidshavnen. Gruppen er godt i gang med 1. etape af vandkantsbroen 

 

Vestergade. Gruppen har ryddet op i gadeinventaret samt fået renoveret bænke, anskaffet ny juleudsmykning og lagt planer for gadens fremtidige look. Der er bestilt opstilling af byporte.

 

Danmarks Motorcykelmuseum Liv glæder sig over den positive udvikling som Motorcykel Museet er i gang med og ikke mindst den store tilstrømning der var ved årets sæsonafslutning – der er virkelig noget at arbejde videre med.

 

LIVs arbejde p.t.

Afslutning af div. projekter under Byfornyelsen

Opstart af en gruppe til fortsættelse af høstmarked

Fællesmøde for alle formænd af byens foreninger

Dialog - vi vil arbejde for at etablere en tættere dialog med Kommunen. Initiativer i forbindelse med en cykelsti fra Stubbekøbing til Gundslev

Fremtidige Opgaver ved udløb af Byfornyelsesperioden

Generalforsamling 2019 Liv i Stubbekøbing vil afholde sin kommende generalforsamling i det nye Borgerhus ”Stubbekøbing Rådhus” den 12.3.2019.

 

Sidst men ikke mindst er Bestyrelsen i gang med at revidere/opdatere foreningens vedtægter forud for Generalforsamlingen 12.3.19. Sæt allerede nu dagen af.

 

Bestyrelsen for LIV i Stubbekøbing ønsker alle medlemmer og venner et lykkebringende nyt år

 

Anders Bondo

Formand