Nyt fra bestyrelsen
 

 

April 2018
 

Kære medlemmer af Liv i Stubbekøbing

 

Ja, så er ”Generalforsamlingen 2018” vel overstået. Det er en spændende tid som vi i Stubbekøbing gennemlever, ikke mindst set i lyset af de mange gode tiltag, som bl.a. byfornyelsesprojekterne medfører.

 

Generalforsamlingen 2018 

Generalforsamling blev igen i år holdt i Mælkebøttens lokaler og med Peter Wulff som valgt dirigent. Diskussionerne bar præg af de mange initiativer, som enten er i fuld gang eller skvulper rundt for så snart at se dagens lys.

 

Vi havde nogle bestyrelsesmedlemmer som efter mange års indsats havde meddelt at de trængte til en pause.

 

Følgende medlemmer ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen: Anne-Marie Wesselhoff, Birgit Hansen, Bjarne Ejby Bel, Pia Bro Christensen.

De skal alle skal have tak for deres indsats, bidrag og engagement gennem årene.

 

Generalforsamlingen genvalgte følgende til bestyrelsen: Jørgen Sulkjær, Birgit Belling og Conni Nis-Hansen

 

Nyvalgt til de ledige poster blev: Anne-Mette Breiting Lysgaard, Anette Nielsen og Anders Bondo.

Ligesom generalforsamlingen valgte følgende suppleanter til bestyrelsen: 1. suppleant er Malene Bylov og 2. Suppleant er Dorthe Holtse Jeppesen

Som revisor og revisorsuppleant valgtes Lars Erdmann og Hans Devantier

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har efterfølgende på sit første møde den 21.3.18 konstitueret sig som følger:

 

Formand: Anders Bondo

Næstformand: Conni Nis-Hansen

Kasserer: Birgit Belling

Sekretær: Anette Nielsen

Best. medlem: Jørgen Sulkjær

Best. medlem: Anne-Mette Breiting Lysgaard

Best. medlem: Marlene Bylov (fra 1.8.18)

 

DANMARKS MOTORCYKELMUSEUM

Den nye bestyrelse er nu trådt i arbejdstøjet og har afholdt 2 møder: Bestyrelsen har med interesse fulgt de forskellige tiltag, der sker omkring Motorcykel Museet, som nu er omdøbt til ”DANMARKS MOTORCYKELMUSEUM”. Museet åbnede i år, traditionen tro, med paradekørsel fra Nyk.F. til Stubbekøbing, men uheldigvis væltede sneen ned dagen før og umuligjorde en forsvarlig afvikling af arrangementet, hvorfor der kun var ganske få deltagere. Museet planlægger i stedet for at gennemføre et sommerevent den 3.juni kaldet ”Birthday Run” (museets fødselsdag) med start fra Cementen i Nyk.F.

 

Stor rengøringsdag

Som I sikkert har set i avisen, havde LIS i samarbejde med DNF & REFA også i år arrangeret den store rengøringsdag. Deltagerne havde en god dag og samlede flere hundrede kg skrald sammen. En særlig tak til Dorris og Strange som igen i år koordinerede indsatsen. Tak til alle der deltog – og en særlig påskønnelse af Conni Nis-Hansens indsats. Conni brugte konduiten, da hun konstaterede at flere hundrede unge havde holdt fest i Anlægget uden at rydde op efter sig. Conni kontaktede forældrene til nogle af de unge arrangører, som hurtigt fik sat dem i gang med at rydde op ved, omkring og i pavillonen. Således blev de unge skånet for en politianmeldelse og man kan sige at LIS reddede de unges ære.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye strategiplan for kommunens udvikling 2018 til 2030

Kommunen har i øjeblikket en planstrategi for årene 2018-2030 ude til høring og bestyrelsen arbejder p.t. på at bidrage med et høringssvar vedr. område Stubbekøbing.

 

Nyt businitiativ ”Tag Bussen til de gode oplevelser”.

Guldborgsund kommune sætter pr. 1. maj et nyt initiativ i søen: ”Tag Bussen til de gode oplevelser”.

 

Det er et nyt Natbus-initiativ, som betyder at bus 736 ”Natbussen” kører torsdag, fredag og lørdag til midnat

 

Derfor vil Max Müller fra Park & Vej gerne i dialog med foreninger eller grupper omkring muligheder for borgere i Stubbekøbing og Nykøbing for at se hvilke aktører, der kan være relevante for at få succes med bussen. Gode ideer modtages med tak. Det kan f.eks. være:

• Foreninger i Stubbekøbing tager på tur/eller arrangerer deltagelse i aktiviteter i Nykøbing.

• Der kunne også være mulighed for at markedsføre sig i busserne, hvis vi kan finde en sjov/god måde at gøre det på – fx smagsprøver der deles ud i selve bussen, oppyntning i bussen (det kunne være en forening, der tematiserer bussen eller……)

• Konkurrencer blandt dem der benytter bussen

• I det hele taget brede budskabet ud via vores og jeres kommunikationskanaler og ikke mindst se, om man kan komme direkte i kontakt med grupper, der kunne være interesserede i at dels benytte bussen og dels at gå foran som eksempel og støtte op om initiativet.

 

De unge og anlægget

I weekenden var der en ukontrolleret fest og en del larm i anlægget – ca. 150 unge holdt fest. Som princip vil vi jo gerne have liv i byen, men erfaringen tilsiger, at der skal føres en lille smule tilsyn til støtte for de ansvarlige arrangører. Det er vigtigt for at området ikke lider overlast og at de unge lærer, at der skal ryddes pænt op efterfølgende. LIS drøfter i den forbindelse, hvorvidt der i Stubbekøbing er behov for en opsøgende sikkerhedsordning a la ”Natteravnene”. Bestyrelsen følger udviklingen.

 

LIS er snart også på Instagram 

Bestyrelsen arbejder p.t. med at blive synlige på Instagram samt en opdatering af vores Hjemmeside.

 

Datoer som du skal sætte kryds ved:

✔ 1. maj: Åbning af det nye Havneområde

✔ 1. maj: Færgen Ida starter sæsonen

✔ 19. maj: DM i hornfisk på havnen i Stubbekøbing.

✔ 19. maj: Store Cykeldag på Færgen Ida,

✔ 21. Maj: Hessel Regatta i 100 tyske sejlbåde besøger Stubbekøbing Havn

 

Mange hilsner

 

Anders Bondo

nyvalgt formand