Mediepolitik

 

Liv i Stubbekøbing har udarbejdet en mediepolitik, så rammer og vilkår er kendt for alle, der ønsker at bruge Liv i Stubbekøbing som en mediekanal. Liv i Stubbekøbing er en paraply organisation, der er talerør for fælles interesser for borgere, foreninger og virksomheder, og derfor er disse 3 målgrupper nævnt i mediepolitikken.

Mediepolitik for Liv i Stubbekøbing

Stubbekøbing den 5. januar 2017

 

Borgere:        

Når der er borgere, der henvender sig med et initiativ, der er til fælles gavn som f.eks. en fælles vandretur, vil vi gerne videreformidle anliggendet på mail, facebook, og på hjemmesiden. 

Hvis henvendelsen er af personlig karakter eller der er en personlig vinding ved anliggendet, vil vi ikke videreformidle. Derfor formidler vi f.eks. ikke private loppemarkeder, mv. 

Redaktørerne af Facebook, mail og hjemmeside har kompetence til at vurdere og beslutte omkring de enkelte henvendelser.

 

Foreninger:        
Alle foreninger i området kan få deres kontaktoplysninger på hjemmesiden, og et link til deres egen eventuelle hjemmeside.

 

Når det er foreninger, der henvender sig, vil vi gerne videreformidle anliggendet. Hvis de ikke er medlemmer, kan det ske på Facebook. Er foreningen medlem kan det tillige ske på mail til medlemmerne og på hjemmesiden, hvor vi udsender det materiale, som vi får indleveret. Eneste undtagelse er, hvis foreningens arrangement modarbejder formålet med Liv i Stubbekøbing.

 

Redaktørerne af Facebook, mail og hjemmeside har kompetence til at vurdere og beslutte omkring de enkelte henvendelser.

 


 


Virksomheder:     
Vi tilbyder, at alle virksomheder kan få deres navn og telefonnummer samt et link til deres virksomhed på hjemmesiden. Det koster kr. 100 årligt at være med. Pengene vil gå til, at vi kan holde hjemmesiden opdateret ved professionel hjælp. Vi beder derfor om, at alle virksomheder vil lade sig registrere, og indsende de ønskede kontaktoplysninger.

 

Vi viderebringer ikke reklamer/tilbud fra de enkelte virksomheder. Tvivlstilfældene er der, hvor en virksomhed laver et arrangement, der er af folkelig karakter, som f.eks. markedsdage på Torvet eller på havnen. Eller et arrangement sammen med en forening, hvor foreningen bliver tilgodeset med omtale eller økonomi, hvilket f.eks., kan ske i forbindelse med et juletræssalg.

 

På Facebook skriver vi om nyheder i Stubbekøbing, og nævner også gerne, hvis der kommer en ny virksomhed i området.
Redaktørerne af Facebook, mail og hjemmeside har kompetence til at vurdere og beslutte omkring de enkelte henvendelser.