Meld dig ind i foreningen Liv i Stubbekøbing

 

- jo større bredde i medlemskredsen, des større slagkraft. 
 

Alle personer over 15 år, erhvervsvirksomheder, foreninger, interesseorganisationer, der vil være med til at arbejde for opfyldelse af foreningens formål er velkomne. Kontingentet er 100 kr. pr år for enkeltpersoner/husstande og 200 kroner for erhvervs- og foreningsmedlemmer.

Sådan gør du:

 

Indbetaling af kontingent og aflevering af indmeldelsesblanket kan ske ved indbetaling på bankkonto eller ved henvendelse:

• Lollands Bank, Konto nr 6220 – 1103009

• Belling Frisør, Vestergade 6

 

Hvis du ikke har en folder endu, kan den hentes hos Frisør Belling, foruden den også ligger på bibloteket og andre steder I byen og omegn.

 

Ved indbetaling skal navn og medlemsnummer, der er trykt på indmeldelsesblanketten, oplyses og blanketten skal afleveres i udfyldt stand.

 

Benyttes netbank skal medlemsnummer, navn, adresse, telefon og mailadresse anføres ved indbetalingen.

 
 
 
 
 

 

Kontakt:

 

Formand:

Anders Bondo

Stangerupvej 26

4850 Stubbekøbing 

Telefon 2488 9402

formand@stubbekoebing.dk

 

 

Kasserer:

Birgit Suhr Belling

Kløvervænget 17

4850 Stubbekøbing

Telefon 5150 2485

bellingmk@mail.dk