Byens døre - byens åbninger

Byens døre

Opgaven er at finde frem til en markering af byens indfaldsveje. En dør. Traditionelt kaldet en “Byport”. 

Forslag:

I dette indledende forslag peges der på to forskellige tolkninger af dør eller portmotiv.

a) Muligheder for et informationspræget indhold, 

b) En mere poetisk tilgang til emnet byens døre eller porte.

Motiv på døren ændres alt efter placeringen. Om aftenen kommer der måske lys ud af døren som står på klem. Måske beplantes der omkring døren, med årstidsaktuelle blomster, eller historiefortællende beplantning. Eksempel: Korn vokser gennem dørene og vidner om købstadens placering blandt de dyrkede marker. Motivet på døren er måske måger over en kutter.....

Vejviser

Forslag:

De små ”vimpler” fungerer som vejvisere til attraktioner eller destinationer i byen. Vejviseren udsmykkes med forskellige motiver fra byens historie eller fremtid. Farven bruges som gennemgående tema.

Forslag: 

Skulptur 

Det vil være attråværdigt om byens fornyelse også omfatter kunsten. Der bor mange kunstnere i hele vores område, og det vil derfor være naturligt at det “smitter af” på byens identitet. Der foreslås et sted hvor mange kommer forbi, og med en baggrund som både er rolig, men også storslået sammen med skulpturen. Nemlig på det lille græsareal ved vejen ned til Dosseringen fra Fakta. 

Skulpturen kaldes “Porten”. Man kan måske forestille sig, at den giver tanker henimod en port ud mod verden, via vandet, som byen historisk har stor tilknytning til. Og kommer man den modsatte vej fra vandsiden, er det porten ind mod byen, på et sted med nutidig aktivitet, supermarkedet og hovedgaden.

 

 

Forslag som allerede er udført:
Udsmykning/beplantning af grå mur ved sandbunkerne.

Bemaling af murens sydlige væg med byens silhuet i to blå farver, er færdig-
gjort.Samtidig er plantet kravlende planter langs den sydlige og den østlige væg. 

Kombinationen af bemaling og planter betyder, at behovet for vedligeholdelse bliver minimalt, da planterne vil dække væggen, når bemalingen er ved at være slidt af.

 

Folder om Stubbekøbing og hjemmeside 

- Folderen er trykt.
- Denne hjemmeside du ser på nu, er resultatet af et af gruppens forslag, som hermed er aktiv.

Læs om områdefornyelsen på kommunens hjemmeside: www.guldborgsund.dk/stubbekoebing

Læs om Identitet & Fællesskab på kommunens hjemmeside: identitetsogfaellesskabsgruppen