Havnen og Havnegade

Blandede bygninger på havnen i Stubbekøbing
 

Vision: ”Projektet udarbejdes med fokus på funktionalitet i samspil med attraktive nye uderum, som kan være med til at fremhæve vigtige steder på havnen. Samtidig er det vigtigt, at havnen fungerer som fyrtårn for byen. Det skal være et sted, der promoverer resten af byen og fortæller om alle de muligheder og oplevelser, der findes. Samtidig skal der skabes mere opmærksomhed om især adgangen til bycentrum, så turister ledes videre op i byen og oplever Stubbekøbings særpræg. Havnens betydning for både erhverv, turisme og den generelle oplevelse af Stubbekøbing gør netop dette sted til et hovedfokusområde for områdefornyelsen. Det handler om at skabe et alsidigt byrum, der kan imødekomme og tilpasse sig en bred vifte af behov og blive et spændende byrum, der giver plads til alle.”

IdéUnder overskriften ”Samling af byliv og fællesskab på Stubbekøbing Havn” har vi arbejdet ud fra idéen om at det er vigtigt at samle livet i få punkter. De valgte punkter har taget udgangspunkt i at styrke de steder og forløb som folk naturligt bevæger sig ad eller tiltrækkes af: Adgangen til bymidten, færgelejet og spisestedet samt udsigten.
 

Havnen fungerer i dag som både erhvervshavn og destination for borgere og turister, der kommer ind med den lille færge, eller som kommer ned for at få en is i Marinaen og kigge på folk og livet generelt.

Dette ”reason to go” skal fastholdes og styrkes. Det er ambitionen at Havnen skal udtrykke et klart og rungende VELKOMMEN TIL ALLE. Kombinationen af en aktiv erhvervshavn og et besøgs- og oplevelsessted fortsættes og udbygges.

Samtidig er ambitionen også at formidle hvad byen byder på generelt og lede folk op i hovedgaden.

  

 

Skitseret løsningsforslag

Havnegade og havnepladsen forbindes påny med en række af 15 store smukke Seljerønne-træer som afsluttes helt nede ved færgelejet. 

Træerne plantes i det i forvejen eksisterende tracé i Havnegade. Der arbejdes med at etablere fart dæmpnng i Havnegade ved placering

af heller under hensyntagning til de to butikker i gaden. På Havnepladsen anlægges et nyt tracé i Chaussésten i 1 meters bredde.
Træerne sættes i store træhulriste i støbejern. Træhulristene bearbejdes med et særligt motiv udarbejdet til byen i samarbejde med Havnegruppens medlemmer. En særlig Stubbekøbing-rist. I tracéet sættes også lysmaster og opholdsmøbler, der hvor det giver mening. 
Det foreslås at anvende de gamle havnekaj-granitsten som smukke bænke i tracéet.

 

Havnegades funktion som bindeled mellem bymidte og havn styrkes via et ”tracé” bestående af et bånd af chaussésten med 15 store Seljerønne-træer. Træerne skaber et synligt forløb og giver samtidig en veldefine ret afgrænsning af Havnepladsen. 
En ny stor trafikhelle placeres som hjørneska-bende element der styrer trafikken i krydset. 
Ligeledes arbejdes der med fartdæmpning ved etablering af heller som i form og materialevalg ligner Havnepladsens store helle.

I trærækken placeres der nye lysmaster. 
Masterne mellem træerne placeres, så der opnås en fornuftig belysningsgrad. Lyset vil om aftenen også styrke fornemmelsen af at Havnegade fortsætter ned over havnepladsen.

Det eksisterende Ventehus tilføres belysning, så det også virker indbydende om aftenen.

Et tracé af chaussésten forbinder trærækken og skaber sammenhæng til den eksisterende

belægning i Havnegade.

Trafikhelle. Stor plantekasse i Cortenstål med 50 cm høj kant. I kassen plantes Marehalm og Hjelm.

 

Arealet omkring Marinaen oprettes og tilpasses med nye træbelægninger, som også medvirker til at styre færgetrafikken.
På den 
lille nye plads sættes det sidste træ i trærækken af Seljerøn. Træet danner med sin krone en fin lille base for en ”Færge-legeplads” med mini-skalamodeller af Færgen Ida.

Opholds- og vinkeplatform. Kigge på skibe, vinke til færgen. Af sikkerhedsmæssige årsager er der ikke adgang til vandet fra platformen.
”Eksisterende infohus” som også fungerer som Cykelplejestation med mulighed for at servicere sin cykel, få info omkring byen og stedet.
Der opsættes værn mod rampen til færgen.

Værnet udføres i perforeret stålplader med Stubbekøbings navn. Pladerne males svenskrød, som beskrevet i farvemanual.

 

Udsigtstrappen

Destination for turen til havnen. Man vil ud til vandet og op på toppen. Trappen vender primært fronten mod Grønsund og Vesthavnen.

Ny belægning. Langs molen etableres en træbelægning, der skaber sammenhæng med færgelejet.

Formidling. Fra det øverste niveau på Udsigtstrappen, kan man på monterede oversigtsskilte få udpeget steder og lokaliteter som f.eks. Anlægget, campingpladsen, Sortsø, Farøbroen, Bogø, Fanefjord Kirke og Ore Strand.

Hulebænken. Under Udsigtstrappen udformes en bænk, som følger trappens form. Den er overdækket og vender mod Marinaens Køkken, Havnepladsen og byen. Her findes læ og hygge og man kan se folk, som kommer og går til og fra molen.