Interesse grupper med aktivt arbejde
 

Der er i foreningens regi etableret grupper bestående af borgere, der gerne vil gøre en indsats for at skabe mere liv i Stubbekøbing.

De fleste grupper stammer fra da initiativet til Liv i Stubbekøbing blev taget på et borgermøde i august 2007. Der blev da dannet
10 grupper, som skulle arbejde videre med de mange forslag og ideer, der kom frem på mødet. En del af grupperne er stadig aktive. Et par stykker har afsluttet deres arbejde, herunder den gruppe, der skulle forberede foreningens etablering på en stiftende generalforsamling den 23.oktober 2007. Nogle af grupperne har skiftet tovholder, og der er gruppemedlemmer som er gået ud, og andre som er kommet til.

Der er stadig behov for folk, der har lyst til at være med, enten i en af de eksisterende grupper eller i nye grupper. Det er en god måde til at etablere nye kontakter og blive en del af et lokalt netværk. Forslag til oprettelse af nye grupper er meget velkomne.

Hver gruppe har en tovholder, som er bindeled mellem gruppen og foreningens bestyrelse.

 

 

 

Grøn Gruppe

Liv i Stubbekøbing har nedsat en Grøn gruppe, hvis formål er at være bindeled mellem Stubbekøbing og Guldborgsund Kommune, når det handler om pleje og udvikling af områdets grønne områder. Bjørn Nielsen repræsenterer Liv i Stubbekøbing i den grønne gruppe. Han kan kontaktes på: bnstbk@gmail.com

 

 

Pavillon Gruppe

Liv i Stubbekøbing har nedsat en Pavillon gruppe, hvis formål er at vedligeholde og bevare pavillonen i Anlægget. Conni Nis-Hansen repræsenterer Liv i Stubbekøbing i pavillon gruppen. Hun kan kontaktes på: conninis@live.dk

 

 

 

 

 

 

Liv i Stubbekøbings formål er bl.a. at medvirke til fremme udviklingen i Stubbekøbing og gøre byen og oplandet til et attraktivt sted at befinde sig i for alle, der er bosiddende, arbejdende, turist eller gæst i området.