Forslag til fritidshavnen - nye oplevelser langs vandet
Dette forslag til en ny bro samt forskellige opholdsmuligheder langs med fritidshavnens kant er skabt på baggrund af et oplæg fra Fritidshavnegruppen. Ønsket er at skabe bedre sammenhæng i havnen og understøtte de mange gode intiativer og klubber her. Ved at skabe en fysisk forbindelse langs kanten bindes mange af disse aktiviteter sammen. Samtidig skabes der ny mulighed for at bruge vandet mere aktivt og på nye måder. 

Materialer

Fra fritidshavnens side er der ønske om, at anvende såkaldte vedligeholdesfrie mateterialer - her menes der compositmateriale med trælignende struktur. -Det anbefales, at man også kigger på de typer af trævare på markedet, som er udviklet specielt med henblik på havnearealer.

Køkkenhus, fiskedam og bro:

 

1) Køkkenhus

Sejler- vandre- cyklist- køkkenhus  

målrettet havneaktiviteter

Bådebyggerhallen indeholder et rustikt og praktisk lokale, hvor der kan etableres sejler- vandre- og cyklist faciliteter i halvdelen mod nord, hvor der allerede er etableret indgang. Dette kræver at der afsættes midler til renovering af bygningens tag, som er af ældre dato.

Derudover skal bygningen overhales med maling og mindre reperationer af døre og vinduer.

Der skal etableres en opdeling af rummet, således at den sydlige del beholdes som opbevaringsrum for foreninger, til lager, samt til vinteropbevaring af  “fiskedams” materialer.

Rummet indrettes med bord og bænke i rustikke materialer. Det skal bruges til sejlere, vandrere og cykelturister kan søge læ i dårligt vejr under deres ophold i og ved Stubbekøbing Havn og by.

2) Fiskedam/bassin

3) Bro langs vandkanten
 

Der ønskes etableret en bro langs vandet, fra sejlklubbens klubhus i øst og ud for strandjægernes klubhus. 
Broen vil åbne op for uhindret færdsel langs vandet fra alle sider i lystbådehavnen.