Bymøder - hvorfor og hvordan ?

 

Som et led i udviklingen at en større identitet og fællesskab i Stubbekøbing og omegn, vil Liv i Stubbekøbing i de kommende år tage initiativ til en række bymøder.

 

Udgave 12. maj 2015:

 

Formål med bymøderne

1. At bringe mennesker i området tættere sammen gennem samtale og nærvær 

2. At skabe forståelse og fællesskab på tværs af generationer og grupperinger 3. At inddrage folkeskolen som en naturlig del af livet i området

4. At skabe møder mellem eksisterende foreninger, så de kan bruge hinandens styrker

5. At drøfte forskellige aktuelle temaer, der understøtter igangværende eller kommende aktiviteter, så der skabes motivation omkring dem.

 

Bymøderne afholdes efter behov og bekendtgøres på hjemmesiden, facebook, dagspressen, mv. Nogle af bymøderne skal arrangeres af LIS, mens andre med fordel kan ske ved samarbejde med andre. En del af de ovenstående temaer vil også kunne komme ind under områdefornyelsens pulje til identitet og fællesskab.

 

Eksempler på steder eller temaer til bymøder:

Offentlige lokaler som f.eks. biblioteket, hvor Liv i Stubbekøbing kan invitere til en aktuel dagsorden

På folkeskolen, hvor de inviterer byen indenfor til arrangementer

På institutioner som plejehjem og børnehave, hvor de inddrages i området udvikling

I foreninger og klubber, hvor vi kan være med til at danne bro mellem deres arbejde og områdets samlede udvikling

 

Temaer kunne f.eks. være:

a)  Velkomst til nye tilflyttere

b) Et foreningsmarked i hallen, hvor alle foreninger udstiller deres aktiviteter, og hvor der arrangeres et ”foreningernes møde”. Dette møde er dels for at de kan lære hinanden at kende, og for at de kan opleve, at de kan være under LIS’s paraply i forhold til et fælles talerør for området.

Efter ”foreningernes møde” skal der være offentlig adgang, så der kan komme nye deltagere/medlemmer til de mange foreninger.

c) Emner fra områdefornyelsen, som vi gerne vil drøfte for at finde en fælles løsning d) Forskellige praktiske forhold, som vi ønsker udført i området 

 

Vi finpudsede også vores mediepolitik, som vi har vedlagt til jeres orientering. Politikken er lavet, fordi vi i bestyrelsen har manglet den i konkrete situationer. Vi regner med, at politikken skal revideres, når vi via områdefornyelsen forhåbentlig får en ny samlende hjemmeside for området, som måske åbner op for erhvervsannoncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi bestemte i 2015, at vi gerne vil holde bymøder i 2016, som er møder, hvor vi kommer helt tæt på folk. Det første bymøde vil vi gerne holde på Stubbekøbing skole, hvor vi gerne vil være sammen med de ældste elever. Temaet for mødet vil være deres ønsker til aktiviteter i Stubbekøbing, sat sammen med områdefornyelsens projekter om fritidsområdet. Vi håber, at mødet kan afholdes i april måned, men den endelige dato er ikke aftalt endnu. 

 

Omkring Motorcykel og Radiomuseet var Liv i Stubbekøbing repræsenteret til et møde i december med kommunen. På mødet blev der drøftet muligheder og udfordringer i forhold til sæsonen 2016 og fremefter. Øvrige deltagere i mødet var Museets venneforening og LivogJob på Hans Egedesvej. I denne sag repræsenterede bestyrelsesmedlem Birgit Hansen Liv i Stubbekøbing, mens undertegnede repræsenterede LivogJob, hvor jeg til daglig er forstander. 

 

Kommunen ønsker kontakt til lokale interessenter, der vil være med til at drive museet videre. Om Liv i Stubbekøbing skal være én af de interessenter, og sidde i en kommende bestyrelse, er bestyrelsen ikke sikker på. Dels er der endnu mange uafklarede spørgsmål, og dels skal det drøftes på den kommende generalforsamling.

 

Generalforsamlingen er d. 14. marts kl. 19.00, som vi skrev i sidste nyhedsbrev. Dagsordenen bliver udsendt senere, men sæt et stort kryds i kalenderen, så I kan komme. Forinden får I mulighed for at forny medlemskabet ved at betale kontingentet for 2016. Vi vil gøre det på samme måde som sidste år, hvor vi sender til dem, der bor uden for byen, og afleverer i postkassen til dem, der bor i selve Stubbekøbing.